Tjänster & Produkter

Ad hoc-undersökningar

För ad hoc eller fristående undersökningar hjälper vi dig att skräddarsy undersökningens design i varje enskilt fall för att lösa dina utmaningar på ett optimalt sätt.

  • Vi rådgör med dig kring vilken metod och enkätdesign som bäst hjälper dig att svara på dina specifika frågeställningar.
  • Våra projektledare är datainsamlingsexperter och kommer att se till att din undersökning genomförs effektivt med hög datakvalitet.
  • Ad hoc-undersökningar kan snabbt hjälpa dig att hitta orsaken till problem, identifiera best practice lösningar eller förutse resultat av nya annonser eller produkter.
  • För korta undersökningar som riktar sig till en enkel publik kan våra nationella representativa omnibusundersökningar vara en särskilt kostnadseffektiv lösning.