Tjänster & Produkter

Design av undersökningsupplägg

Baserat på dina frågeställningar skapar vi engagerande, användarvänliga och intuitiva online undersökningar som fungerar lika bra på webben som på mobilen.

  • VI utvecklar kontinuerligt vår förmåga att skapa digitala enkätundersökningar online
  • Genom att lägga in underhållande och utmanande inslag i våra undersökningar ökar vi våra respondenters engagemang
  • Dina behov uppfylls av skräddarsydda lösningar skapade av våra utvecklare
  • Vi erbjuder rådgivning för att skapa bättre och mer effektiva undersökningar
  • Du drar nytta av innovativa frågetyper med högre svarsfrekvens och ökad datakvalitet
  • Våra undersökningar är oberoende av plattform samt mobilvänliga
  • Designade för att kunna genomföras på alla typer av mobila enheter

Designade för att kunna genomföras på alla typer av mobila enheter
När du genomför undersökningar med Norstat ser vi till att frågorna optimeras för både datorer och mobila enheter. Allt för att anpassa formuläret efter respondenternas benägenhet att svara på olika enheter.

We are extremely satisfied. Timings are always crisp with us as we are a stock-listed company, but Norstat has never disappointed us. Paired with a lot of fun in a partnership-based customer relationship this makes Norstat our number 1 choice.

We are extremely satisfied. Timings are always crisp with us as we are a stock-listed company, but Norstat has never disappointed us. Paired with a lot of fun in a partnership-based customer relationship this makes Norstat our number 1 choice.

Kontakta oss

Andreas Nilsson
Project Manager