Norstat Omnibus

Ställ frågor till svenska folket via Norstats Omnibus som genomförs varje vecka året runt. Undersökningen genomförs bland ett representativt urval av den svenska befolkningen, 18 år eller äldre.

Ta kontakt

Norstat Omnibus är perfekt om du har ett par frågeställningar som du vill ha tillförlitliga och snabba svar på. Kanske behöver du ett underlag för PR, vill veta hur många som känner till ditt varumärke eller bara behöver fakta till en intern diskussion i ledningsgruppen.

VEM SVARAR?

Undersökningen genomförs varje vecka med ett representativt urval av 1000 personer ur Norstats onlinepanel. Urvalet dras slumpmässigt bland de 70 000 som rekryterats till panelen, för att spegla befolkningen på bästa sätt

VAD FÅR DU VETA?

Du kan studera svaren på dina frågor nedbrutet på flera bakgrundsvariabler t ex ålder, kön, region, utbildning och hushållsinkomst. Saknar du någon bakgrundsfråga går det utmärkt att ställa den direkt i omnibussen.

RAPPORTERING

Som standard levererar vi resultaten i Exceltabeller uppdelade på de fasta bakgrundsvariablerna. Vi kan också leverera data i andra format. PowerPoint-grafer kan beställas mot en extra kostnad.

Tidsplan

Fältperioden på Norstat Omnibus är från tisdag till måndag, med leverans onsdag.

Vi behöver dina frågor senast måndag kl 11.00.

Priser

Startkostnad 5000 SEK
Fråga med fast svarsalternativ 2500 SEK
Fråga med flera påståenden 2500 SEK
+ 500 SEK per påstående från nr. 2
Öppen frågeställning 2500 SEK
Audio / Video 3000 SEK / 20 sek
Bilder/ Annonser 1500 SEK / st
Koding av varumärken 1000 SEK / fråga
Kodning av övriga svar 2500 SEK / fråga