Tjänster & Produkter

Produkttester

Produkttester är en oumbärlig utvärdering av alla olika stadier i en produktlivscykel. Produkttester är det rätta verktyget när produktanvändning måste observeras i en naturlig miljö, när det behöver dokumenteras över en lång tidsperiod eller när den sensoriska erfarenheten av att använda en produkt är viktig.

  • Lär er hur konsumenter agerar i en naturlig miljö
  • Få förståelse för de olika stegen i hur en konsument använder en produkt
  • Få direkt återkoppling på konsumenters åsikter om en produkt
  • Upptäcka nya tillämpningar för en existerande produkt

Kontakta oss

Harald Julander
Project Manager