Telefonintervjuer

Med Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) möjliggör vi slumpvis datainsamling bland befolkningen i 8 europeiska länder. Tack vare våre kunniga och erfarna intervjuare kan vi leverera resultat med högsta möjliga kvalitet inom vår bransch.

  • Vi har över 500 CATI platser i 8 europeiska länder
  • Vår CATI verksamhet ämnar sig väl både för konsumentundersökningar och B2B målgrupper
  • Dessa är utrustade med den allra senaste IT infrastrukturen för att möjliggöra effektiva intervjuer
  • För att garantera datakvalitet så tränar och utbildar vi ständigt våra intervjuare och genomför kontinuerligt både medlyssning och kvalitetskontroller

Vi följer och utgår från ESOMAR's Code of Conduct" som basen i vårt fältarbete. Alla våra system och rutiner följer ESOMAR's bestämmelser och förordningar.

Tillgänglig i följande länder:
Denmark \\ Estonia \\ Finland \\ Latvia \\ Lithuania \\ Norway \\ Poland \\ Sweden

Kontakta oss