Vi kan datainsamling

Med fokus på kvalitet, representativt urval och alltid med respondenten i fokus.

Vårt erbjudande är mångsidigt.

Våra metodrekommendationer baseras på era behov och frågeställningar snarare än på vår egen produktportfölj.

 • Online datainsamling

 • Telefonintervjuer

 • Personliga intervjuer

 • Kvalitativa undersökningar

 • Mystery Shopping

 • Projektledning

 • Design av undersökningsupplägg

 • Datainsamling

 • Dataleverans

 • Integrerad datatjänst

 • Audience Analytics

 • Product Tests

 • Ad hoc-undersökningar

 • Trackingundersökningar

 • Klientpaneler

 • Dashboards

 • Fokusgrupper Stockholm

 • Omnibus

Kontakta oss

Varje projekt är lika unikt som kunden som står bakom det.