Integritets policy

Norstat AB, Sveavägen 61, 113 59 Stockholm, Sverige ansvarar för behandlingen av din personliga information och för beskyddandet av den. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom brandväggar, kryptering och åtkomstkontroll till våra lokaler och filer.


Till användare av denna webbsida

Vilken typ av data vi samlar in när du använder denna webbsida och hur den används:

Med ditt godkännande samlar vi in och bearbetar dina personliga uppgifter på följande sätt:

  • Vi samlar in de personuppgifter som du skickar via vårt kontaktformulär (namn och e-postadress) i syfte att kontakta dig.
  • Informationen som du anger när du laddar ner material från vår webbsida (namn, e-postadress, namn på ditt företag) kommer användas för att mejla dig om det förfrågade materialet och eventuella uppdateringar som vi tror kan vara relevanta för dig.
  • Personlig information som lämnas för att prenumerera på vårt nyhetsbrev (namn och e-postadress), kommer användas för att skicka nyhetsbrevet till dig.
  • Vi kommer aldrig dela din personliga information med en tredje part utan att ha frågat om ditt samtycke i förväg.

Kakor och policy

En kaka är en liten textfil som innehåller information om din datoranvändning. Kakor används på många webbsidor för att ge besökare tillgång till olika funktioner, som att logga in och som att komma ihåg vad du gjorde senast du besökte hemsidan.

På denna webbsida använder vi kakor för att förbättra användarupplevelsen. Du kan ta bort kakorna genom att justera dina webbläsar-inställningar.

Matomo

This website uses the open-source web analysis service Matomo. Matomo uses technologies that make it possible to recognize the user across multiple pages with the aim of analyzing the user patterns (e.g. cookies or device fingerprinting). The information recorded by Matomo about the use of this website will be stored on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Through Matomo, we are able to collect and analyze data on the use of our website-by-website visitors. This enables us to find out, for instance, when which page views occurred and from which region they came. In addition, we collect various log files (e.g. IP address, referrer, browser, and operating system used) and can measure whether our website visitors perform certain actions (e.g. clicks, purchases, etc.).

The use of this analysis tool is based on Art. 6(1)(f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

IP anonymization

For analysis with Matomo we use IP anonymization. Your IP address is shortened before the analysis, so that it is no longer clearly assignable to you.

Hosting

We host Matomo exclusively on our own servers so that all analysis data remains with us and is not passed on.


Till respondenter av undersökningar

Personlighetstyper identifieras med informationen som behandlas

När vi på Norstat kontaktar personer om en undersökning så tar vi del av en viss personlig information (såsom e-postadress, telefonnummer, namn, ålder och postnummer). Den personliga informationen som vi använder för att ta kontakt med respondenter är normalt sett antingen offentlig data från offentliga register,  listor från kunder eller användare av klienter som vi samlar in data till – till exempel använder vi dessa metoder när vi gör kund- eller medarbetarundersökningar eller när vi undersöker användarupplevelser.

För alla medlemmar i Norstatpanel gäller separata villkor och integritetspolicy. Här kan du läsa mer om Norstatpanels integritetspolicy: https://www.norstatpanel.com/sv/dataskydd

Varför vi samlar information

Vi samlar in dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig om deltagande i de undersökningar och opinionsundersökningarna vi genomför.  Informationen som du ger oss när du besvarar undersökningar kommer kombineras med andra respondenters svar och sedan förmedlas i aggregerad form till kunder som enbart använder svaren i statistiska syften.

Grund för datainsamlingen

Kontaktuppgifterna används i syfte att kontakta dig om deltagandet i våra undersökningar. Marknads- och opinionsundersökningar är ett legitimt intresse, eftersom de insamlade uppgifterna är en viktig grund för beslutsfattandet för våra kunder. Våra kunder sträcker sig från statliga organ, institutioner och organisationer av alla slag.

När vi kontaktar dig baserat på ett legitimt intresse är ditt deltagande i våra undersökningar alltid frivilligt och informationen som du delger i våra undersökningar samlas in med ett grundläggande samtycke. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Att dela information med en tredje part

Norstat kommer aldrig dela, sälja, transportera, eller på något annat sätt sälja din personliga information till en tredje part utan att i förväg frågat om ditt samtycke. 

Radering av data

Informationen som vi behandlat i syfte med våra undersökningar sparas i vårt system i sex månader efter datainsamlingen är färdig. Efter det kommer all personlig identifierbar information automatiskt raderas från vårt system.

Informationens säkerhet

Vi värnar alltid om din personliga informations säkerhet då vi använder både fysisk och virtuell åtkomstkontroll samt krypterar känsliga delar av informationen du delger oss.

Norstat AS har ett internt kontrollsystem för IT-säkerhet som har godkänts enligt ISAE3000-säkerhetsstandard. Vi följer även ESOMARs internationella kod för marknad, yttrande- och social forskning och dataanalys samt är certifierade enligt ISO9001: 2015 kvalitetsstandarden.

Dina rättigheter som respondent

Vi tillhandahåller personlig information i enlighet med tillämplig sekretesslagstiftning och GDPR. Du har rättigheter att se vilken personlig data som vi har lagrat om dig, att få din personliga information ändrad eller raderad samt rättigheten att när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi har tillgång till din personliga information. 

Dataskyddsofficer

Norstat har en Dataskyddsansvarig (Data Protection Officer) som ansvarar för att lagstiftningen följs.  De kan kontaktas på dpo[at]norstatgroup.com med eventuella frågor eller problem du kan ha.