Integritetspolicy

Norstat Sverige AB, Sveavägen 61, 11359 Stockholm är ansvarigt för behandlingen av din personliga information, och för att hålla den säker. Vi vidtar naturligtvis lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga data, som exempelvis brandväggar, kryptering och åtkomstkontroll till våra lokaler och filer.

Vilken data vi samlar in, och hur den används:

Vi samlar in och behandlar din personliga data baserat på ditt samtycke, på följande sätt:

Vi samlar in personlig data om dig, som du lämnar genom vårt kontaktformulär (namn och mailadress), i syftet att kontakta dig.

Information som du lämnar till oss när du laddar ned material från vår hemsida (namn, mailadress, företagsnamn) kommer användas för att maila den efterfrågade median, och kanske även användas för att till dig skicka uppdateringar som vi tror att du finner relevanta.

Personlig information som du lämnar för att prenumerera på vårt nyhetsbrev (namn och mailadress), kommer användas för att skicka vårt nyhetsbrev till dig.

Vi kommer aldrig dela din personliga information med en tredje part utan att i förväg fråga efter ditt uttryckliga medgivande.

Policy för cookies

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Detta används på många hemsidor för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, såsom inloggning och att minnas vad du gjorde senast du besökte hemsidan. På denna hemsida, använder vi cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan inaktivera cookies genom att justera inställningarna i din browser.

Google Analytics

Denna hemsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, vilket är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa hemsidan analysera hur användare använder sidan. Informationen som genereras av cookien angående ditt användande av hemsidan kommer överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Om IP-anonymisering är aktiverat på denna hemsida, kommer din IP-adress avkortas inom arean för medlemsstaterna av den Europeiska Unionen eller andra parter till Agreement on the European Economic Area. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen först överföras till en Google-server i USA och avkortas där. IP-anonymiseringen är aktiverad på denna hemsida.

Google kommer använda denna information på uppdrag av operatören av denna hemsida, i syfte att utvärdera ditt användande av hemsidan, sammanställa rapporter om hemsideaktivitet för hemsidans operatörer och tillhandahålla dem andra tjänster relaterade till hemsideaktivitet och internetanvändande.

IP-adressen, som din browser förmedlar inom ramen för Google Analytics, kommer inte associeras med någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användandet av cookies genom att välja passande inställningar i din browser, vänligen notera dock att om du gör detta kommer du kanske inte ha möjlighet att använda den fulla funktionaliteten av hemsidan. Du kan också välja bort att spåras av Google Analytics i framtiden genom att ladda ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din nuvarande webbläsare: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dina rättigheter som deltagare

Du har när som helst rätt att se vilken personlig data vi har lagrad om dig, att få information ändrad eller raderad, och att återkalla ditt samtycke till behandlingen av din personliga information.

Data Protection Officer

Norstat har en Data Protection officer, Tone Belsvik, som kan kontaktas på dpo(at)norstatgroup.com med de frågor eller funderingar du eventuellt har.