Metoder

Våra kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder säkerställer datainsamling av högsta kvalitet. Frågeställningar och målgrupp bestämmer du. Vilken metod vi väljer avgörs av vad som är bäst för den specifika undersökningen, men alla metoder är vetenskapligt underbyggda, hållbara och ger tillförlitliga svar.

Online datainsamling via panel

Vi erbjuder egna paneler med mer än 650 000 konsumenter i 19 europeiska länder - förprofilerade, högt motiverade och tillgängliga för den datainsamlingsmetod som ni föredrar.

 • I Sverige erbjuder vi vår s.k. guldpanel, en slumpmässigt rekryterad panel med ett riksrepresentativt urval av respondenter
 • Vi arbetar endast med aktiv rekrytering av respondenter och enbart för marknadsundersökningssyften
 • Vi tillämpar dubbel opt-in i vår rekryteringsprocess
 • Det går inte aktivt anmäla sig till vår panel, våra panelister blir samtliga inbjudna till panelen av oss via personliga inbjudningar
 • Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners
 • Självfallet tillämpar vi höga kvalitetsrutiner i vårt arbete kring rekrytering till vår panel och hanteringen av densamma, i enlighet med våra kvalitetscertifieringar ISO 9001 och ISO 20252:2019

Telefonintervjuer

Med Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) möjliggör vi slumpvis datainsamling bland befolkningen i 8 europeiska länder. Tack vare våre kunniga och erfarna intervjuare kan vi leverera resultat med högsta möjliga kvalitet inom vår bransch.

 • Vi har över 500 CATI platser i 8 europeiska länder
 • Vår CATI verksamhet ämnar sig väl både för konsumentundersökningar och B2B målgrupper
 • Dessa är utrustade med den allra senaste IT infrastrukturen för att möjliggöra effektiva intervjuer
 • För att garantera datakvalitet så tränar och utbildar vi ständigt våra intervjuare och genomför kontinuerligt både medlyssning och kvalitetskontroller

Vi följer och utgår från ESOMAR's Code of Conduct" som basen i vårt fältarbete. Alla våra system och rutiner följer ESOMAR's bestämmelser och förordningar.

Personliga intervjuer (Face2face)

Personliga intervjuer kan genomföras på gatan, t.ex. i ett köpcentrum, i hemmet, på respondentens arbetsplats eller i en av våra specialdesignade till intervjurum.

 • Vi har ett nätverk av mer än 300 intervjuare utrustade med den senaste tekniken
 • För att möta dina förväntningar så tränar vi och utbildar ständigt våra intervjuare
 • Vi har ett stort kontaktnät med samarbetspartner t.ex. köpcentra för att kunna säkerställa en god geografisk spridning vid genomförande av våra projekt

Rekrytering

Digitala eller fysiska fokusgrupper, UX-/användartester, djupintervjuer, smaktester eller produkttester. Oavsett vilken typ av kvalitativa undersökningar du ska utföra rekryterar vi respondenter till dina projekt.

Det spelar ingen roll om din målgrupp är bred eller väldigt smal, löser vi dina behov med hjälp av vår beprövade rekryteringsprocess. Vi arbetar med hela rekryteringskedjan från rådgivning kring målgrupp och kriterier till utbetalning av incentives till de som deltagit i ditt projektet.

Mystery shopping

Mystery Shopping är en del av våra personliga-intervjuer-erbjudande. Besöket eller kontakten genomförs i hemlighet av en av våra utbildade Mystery Shoppers för att mäta den verkliga kundupplevelsen.