Norstatpanel

Vi har återuppfunnit vår panel för att upprätthålla och förbättra din datakvalitet

 

 

Vår panel kommer att bli Norstatpanel.

Vi har skapat en helt ny panelist-centrerad användarupplevelse för att öka medlemmars lojalitet och engagemang.

Den nya miljön ger oss möjlighet att behandla våra panelmedlemmar mer individuellt för att skapa en starkare känsla av identifikation med Norstat och vår panel.

En unik panel för unika människor!

De viktigaste förändringarna i korthet

VARUMÄRKET
Vi har designat ett modernt varumärke som för samman våra paneler i alla 18 länder
PERSONIFIERING
Den nya miljön ger oss möjlighet att behandla våra panelmedlemmar mer individuellt och skapar en starkare identifiering med vår panel
GAMIFICATION
Med mikroprestationer och statusuppgraderingar har vi lagt till några underhållande gamification-element i vår panel.
INCITAMENT
Vår förbättrade belöningsbutik erbjuder panelmedlemmar fler och bättre alternativ för att lösa in sina poäng

Bättre svarsfrekvens

Fler personer är aktiva i panelen.

Detta hjälper till att svara på fler undersökningar och säkerställer representativitet.

Bättre räckvidd för målgrupper

Vi kan nå mycket specifika och även mål grupper som är svåra att nå (t. ex. unga män).

Lägre churn och drop-out

Panelmedlemmar stannar kvar och fortsätter att vara aktiva i panelen. De avslutar fler undersökningar och bortfaller inte i förtid.

Upptäck mer av vad du får ut av det i vår broschyr